Share

Edukacije

Iako je Raški okrug kraj u kojem generacije poznaju i razumeju tekstilnu industriju, a svaka porodica ima barem nekoga ko je nekada radio u istoj, mi našim zaposlenima rado pružamo dodatna znanja i organizujemo potrebne obuke radi boljeg učinka i prave motivacije.

Kompanija je u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnom samoupravom i Nacionalnom službom za zapošljavanje razvila projekat prekvalifikacije radnika koji je uspešno završilo preko 300 kandidata. Takođe, prema izveštaju Vlade RS, ovo je jedan od najboljih primera utroška državnih sredstava za potrebe prekvalifikacije radnika.